Algemene Ledenvergadering 6 april 2019

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag

6 april a.s. We beginnen om 13.00uur met de lunch , daarna de vergadering.

De zaal is vanaf 12.30 uur open in Vitis Welzijn, Het Tolland 2 te Wateringen.

 

De Agenda luidt als volgt:

 

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2018.*
  3. Bespreking van het jaarverslag over 2018 van de secretaris.*
  4. Bespreking van het financieel overzicht over 2018 van de penningmeester.*
  5. Verslag van de kascommissie en de benoeming van een nieuw lid.
  6. Rooster aftreden van bestuursleden:

2020   Mevr. W. van Bavel, bestuurslid

2021

2022   Dhr. G. van der Pol, voorzitter

         Mevr. E. van der Meer, secretaris

2023   Dhr. B. van Dijk

  1. Bestuursaangelegenheden
  2. Rondvraag
  3. Sluiting en einde van het officiële gedeelte.

 

Deze middag die ongeveer tot 16.15 duurt, sluiten we af met koffie/thee en iets lekkers

 

Heeft u zich opgegeven en mocht u plotseling verhinderd zijn: geef even een belletje naar het secretariaat. U kunt op deze dag ook bellen met 0683865281.

 

     *Deze zijn tijdens de ledenvergadering te verkrijgen, i.v.m. dubbele porto.

Ik kom op de algemene ledenvergadering

Ik kom :

3 + 1 =

Nierstichting