Lid worden

Vereniging voor Nierpatiënten

regio Den Haag

De Vereniging stelt zich ten doel, het behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord. Daartoe belegt zij vergaderingen, verzorgt uitstapjes, themadagen en onderhoudt contacten met de leden.

De vereniging

Onze naam is Vereniging voor Nierpatiënten regio Den Haag. Wij zijn opgericht op 5 juni 1993.
De Vereniging stelt zich ten doel, het behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord. Daartoe belegt zij vergaderingen, verzorgt uitstapjes, themadagen en onderhoudt contacten met de leden.

Uitstapjes

Zolang het financieel mogelijk is, organiseren we eens per jaar de dagtocht per bus. Hiervoor vragen we een kleine eigen bijdrage. Er wordt zeker rekening gehouden met de mogelijkheid voor de CAPD-ers om te wisselen.

Partners

Partners van leden kunnen altijd gratis deelnemen aan de activiteiten (behalve de busreis). De activiteiten worden tijdig in de agenda op de website geplaatst. Voor leden die geen toegang tot internet hebben wordt deze aan u toegezonden. U wordt verzocht om de aanmelding op tijd terug te sturen naar het secretariaat of zich aan te melden via de website. U krijgt een bevestiging, mocht de activiteit onverhoopt niet doorgaan, dan wordt u hierover op de hoogte gebracht.

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waar u het wel en wee van de Vereniging kunt vernemen, en waarop u uw wensen en kritiek naar voren kunt brengen. We proberen dit altijd in de middag te plannen.

 

Onderwerpen zoals: nieuwjaarsreceptie, ledenvergadering, knutsel/kaartmiddagen en themadagen is gelegenheid voor de CAPD-ers om te wisselen.

Nieuwsbrief

Door de Vereniging wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven. Hierin staat nieuws betreffende de Vereniging, nuttige informatie, stukjes geschreven door de leden, verslagen van bijeenkomsten, recepten, enz. De leden ontvangen het blad gratis.

Contributie

De contributie bedraagt 15,00 euro voor leden, 6,- euro voor partners en 7,50 euro voor donateurs/ouderleden.

Lid worden van de NVN

U kunt ook collectief lid worden van de landelijke nierpatientenvereniging, de NVN, u krijgt dan ook het blad van de NVN, “De Wisselwerking”. De contributie hiervoor bedraagt 11,00 euro, dus samen met ons lidmaatschap is dit 26,00 euro. Partners kunnen voor 5,00 euro extra ook lid worden van de NVN.

Recente berichten

Nierstichting