Covid-19 en niertransplantatiepatienten

Vanuit de afdeling Nierziekten van het LUMC hebben Joris Rotmans en Paul van der Boog op donderdagavond 02-04-2020 een webinar georganiseerd met betrekking tot ‘hoe met de Corona-problematiek in kader van niertransplantatie om te gaan’. 

Het is ook mogelijk om alleen de getoonde dia’s te zien. 

Realiseert u zich dat het een presentatie is die gebaseerd is op de inzichten zoals die op 2 april bekend waren. Met de toenemende onderzoeken en ervaringen kunnen die de komende tijd veranderen.
De punten die tijdens de webinar besproken zijn zullen verwerkt worden in de ‘Veelgestelde vragen’.  Deze worden up-to-date gehouden.

Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen hebben we de intentie om een nieuwe webinar te organiseren. Als er dan punten/vragen zijn die u tijdens die nieuwe webinar ook besproken zou willen hebben, stuurt u die dan naar webinarnierziekten@lumc.nl. Wanneer u een vraag indient zal u geen persoonlijke mail terug ontvangen. De ingestuurde vragen zijn puur bedoeld als input voor de eventuele nieuwe webinar. Voor persoonlijke vragen, raadpleeg dan uw behandelend arts.

Het LUMC Transplantatie Centrum heeft alvast een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet

bron: LUMC