Waar was het feestje

Op zaterdag 9 juni was het groot feest in het Zuiderpark in cafe Parkours ter ere van het 25-jarig jubileum van de Vereniging voor Nierpatienten regio Den Haag.
Als we de namen Gerard en Leja van der Pol noemen, zegt dat veel mensen waarschijnlijk genoeg. 

Zij stonden aan de wieg van deze vereniging. Toen zij geconfronteerd werden met dialyse, besloten zij om een lotgenotengroep op te zetten o.a. voor voorlichting en het mondig maken van de patiëntengroep. De behoefte bleek groot te zijn. Het te jaar waren er 56 per­sonen lid, maar twee jaar later waren er al 200 leden! inmiddels zijn er zeven dialyse afdelingen bij de patientenver­eniging aangesloten: de drie Hagaloca­ties, HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushove en het Reinier de Graaf Gasthuis.

Het 15­jarig jubileum werd tien jaar geleden groots gevierd en Gerard en Leja kregen een Konink­lijke onderscheiding met de lintjesregen
de dag voor Koninginnedag in 2008.

Het doel van de vereniging is dat men­sen met een nierziekte, samen met hun partner, in een gezellige sfeerervaringen kunnen uitwisselen met lotgenoten. Er worden allerlei activiteiten georgani­seerd, zoals bijvoorbeeld themadagen met bijvoorbeeld artsen en ervarings­deskundigen, een BBQ, knutselmidda­gen en een nieuwjaarsreceptie. Dit alles wordt in een gezellig zaaltje georgani­seerd, jarenlang is dit de Rhijenhof geweest.

 

Ook is er het jaarlijkse dagje uit. De eer­ste keer was het naar Texel. Het voert te ver om alle 25 uitstapjes op te noemen, maar hierbij toch wat voorbeelden: een dagje naar Leerdam met bezoek aan het glasmuseum, een boottocht op de Kaagse plassen, een huifkartocht in Baarle­Nassau, met een glasboot naar het Ooievaarsdorp, varen door de Rot­erdamse havens en bezoek aan Safari­ park Beekse Bergen. Alie locaties zijn altijd goed bereikbaar, ook voor mensen in een rolstoel of die met een rollator lopen. De afstand die eventueel op het dagje uit gel open moet worden, is klein. Er is altijd een helpende hand en er is gelegenheid om PD­wisselingen te  doen.

 

In de decembermaand brengt de Nierpatlentenverenlglng een presentje naar de patiënten op de dialyseafdeling en op World Kidney Day wordt getrakteerd op gebak! Ook zijn er Kookworkshops georganiseerd. Kortom genoeg gezellige activitei­ten. Sommige van u vinden
het jammer dat de thema­ dagen altijd op zaterdag zijn. Dit kan helaas niet anders, omdat de gastspre­kers doordeweeks werken en zondag tijd met hun gezin willen doorbrengen. Is zaterdag uw dialysedag en wilt u toch graag naar de themadag, bespreek dit met een verpleegkundige en ruil uw dia­lysedag.

 

Als u lid bent, dan ontvangt u maandelijks een digitale Nieuwsbrief of u kunt kiezen voor de papieren nieuwsbrief die elke drie maanden per post wordt ver­stuurd.

 

Lijkt het u leuk om lid te worden of wilt u meer informatie, kijkt u dan op website www.vvnd.nl of neem contact op via het email adres: secretariaat@vvnd.nl. Heeft u geen computer dan kunt u vragen of een verpleegkundige u wil hel­pen. De kosten zijn 15 euro per jaar.

 

Na 25 jaar wil Gerard langzamerhand stoppen met het voorzitterschap. Dus maken we gelijk van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen. De ver­eniging is op zoek naar een nieuwe voor­zitter! lnformatie kunt u krijgen via secretariaat@vvnd.nl. En natuurlijk is er
alle tijd en ondersteuning om het stokje langzaam over te dragen. Er is een goed team van ervaren mensen die samen de
nieuwe voorzitter zullen ondersteunen!

Bron: Diabolo Hagaziekenhuis

2 Reacties

  1. Hans

    Gewoon even een berichtje om jullie te feliciteren met het jubileum en te bedanken voor jullie inspanningen, al zien jullie mij niet vaak op bijeenkomsten.

  2. secretaris

    Dank je wel Hans. Namens het bestuur