Maria ter welle prijs

De Maria ter Welle Prijs is een prijs voor professionals die het leven van nierpatiënten verbeteren. Steun en advies van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten zijn voor nierpatiënten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts. Daarom reikt de Nierstichting de Maria ter Welle Prijs uit, samen met de Willem Kolffstichting.

 

Tot 2018 was de Maria ter Welleprijs een prijs voor een bestaand initiatief van een zorgprofessional om dit verder te ontwikkelen. Met de komst van de NierstichtingChallenge hebben we van deze prijs een oeuvreprijs gemaakt voor een individuele zorgverlener uit een van de drie beroepsgroepen die zich heeft onderscheiden in het werk voor nierpatiënten. Niet de beloning van een specifiek initiatief maar langdurige inzet en invloed over de breedte van het vak, in de directe patiëntenzorg maar ook daarbuiten, wordt met de Prijs gehonoreerd.

 

De Maria ter Welle Prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting die in principe jaarlijks wordt toegekend. De Prijs is een eerbetoon bestaande uit een medaille die door de Willem Kolff Stichting ter beschikking wordt gesteld, een oorkonde en een bedrag van 2.000 euro dat besteed kan worden aan opleidingen of congressen voor vakmatige en/of persoonlijke ontwikkeling. De Maria ter Welle Prijs 2020 zal worden uitgereikt op het Samen Sterk symposium, dat op vrijdag 17 januari 2020 plaatsvindt. Indienen van kandidaten kan tot woensdag 20 november 2019 9.00 uur.

 

Formulieren

 

Wie was Maria ter Welle?
Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 assisteerde zij professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van de eerste kunstnier. Maria Ter Welle wist Kolff over te halen zijn uitvinding toe te passen op patiënten, tegen bezwaren in van collega-artsen. Zo stimuleerde zij Kolff om door te zetten; zijn rol bij de ontwikkeling van de dialysemachine is van onschatbare waarde. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd 20 miljoen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier. 

1 Reactie

  1. Reina Leyting

    Wat een leuk nieuwtje. Nooit geweten, maar wat een geluk voor zo vele nierpatiënten.

Een reactie versturen