van het bestuur

Hallo Medeleden,

 

Het corona virus heeft goed huisgehouden in de hele wereld. Wat begon in China en waarvan wij dachten dit gaat ons niet gebeuren heeft het virus ons land ook bereikt. Gelukkig hebben wij van onze leden nog geen bericht ontvangen dat er iets aan de hand zou zijn, gelukkig maar, laten we dit zo houden.

 

 

De planning voor dit jaar is helaas anders dan andere jaren. Na de Nieuwjaarsreceptie die  heel gezellig was, hebben we geen andere activiteiten meer kunnen organiseren. De ledenvergadering die niet doorgegaan is kunnen we misschien nog later dit jaar houden. Helaas hebben we de boottocht in augustus moeten afzeggen vanwege de 1,5 meter maatregel, dit is niet te doen. We hebben nog een bustocht kunnen verplaatsen naar eind september, maar ook hier hebben wij onze twijfels over. we houden dit nog maar even aan. Wij kunnen het ons niet veroorloven om met een bus met patiënten een dagje uit te gaan als het corona virus nog aanwezig is.

 

 

Dan hebben we nog een dag in oktober en in december, hopelijk kunnen we op deze dagen elkaar weer zien.

 

 

Helaas is dit jaar als  vereniging het laatste jaar.  De Nierstichting moet maar zien hoe zij dit gaan oplossen en weer invullen. We weten dat het voor jullie niet leuk is, maar ik kan ook niet eeuwig door gaan en er is geen opvolging.

We hebben wel al € 20.000,00  terug gestort naar de Nierstichting zodat wij hierover geen verantwoording meer hoeven af te leggen. Voor die bijeenkomsten die eventueel nog doorgaan hebben wij nog een potje om dit te bekostigen, dit is contributie en geld van loten verkoop. Mocht dit niet doorgaan zullen wij overgaan tot terug storting van uw contributie van dit jaar, uiteraard minus de contributie die wij dit jaar nog hebben afgedragen aan de NVN waarvan de leden de Wisselwerking ontvangen.

 

 

Hier zijn vragen over gesteld door een aantal leden die willen weten hoe dit gaat voor 2021. De leden die nu lid zijn van de NVN (Nierpatienten vereniging Nederland ) gaan automatisch over, hiervoor hoeft u niks te doen, tenzij u zegt ik wil dan geen lid meer zijn. De leden die alleen bij ons lid zijn, worden in de gelegenheid gesteld om lid te worden bij de landelijke vereniging.

De kosten zijn voor een lidmaatschap € 28,00 per jaar, voor partners € 14,00 per jaar en  Donoren kunnen gratis lid worden.

Wilt u zich afmelden voor 2021 of lid worden kunt u dit bij ons aangeven tot eind oktober. Dit kunnen wij dan nog doorgeven aan de NVN. Meer weten? https://www.nvn.nl/doemee. Wilt u telefonisch contact, wat nu erg moeilijk is vanwege de bezetting op het bureau, is telefoonnummer 0356912128. U kunt eventueel een bandje inspreken.

 

 

Als bestuur hebben wij gelukkig nog veel telefonisch overleg en hopen wij dat we nog wat kunnen organiseren voor u en dat we een waardig afscheid kunnen nemen. Wij wensen u dan ook veel sterkte in de komende maanden, en blijf zoveel mogelijk thuis, vakantie zit er helaas niet in, alles is dicht, denk om uw gezondheid.

 

Het Bestuur,

Gerard van der Pol

Elly van der Meer

Wil van Bavel

Bart van Dijk