De Vereniging

Wie zijn wij

Vereniging voor nierpatiënten regio Den Haag is een vereniging, waarbij patiënten van het Haga Ziekenhuis , locatie Leyweg, locatie Sportlaan,  Lange Land ziekenhuis Zoetermeer, Reinier de Graafziekenhuis Delft, HMC-Haaglanden locatie Lijnbaan, Den Haag, locatie Bronovo locatie Antoniushove in Leidschendam zich kunnen aansluiten.
Den Haag

Als lid van de vereniging kunnen zich aanmelden:

 • Hemodialyse patiënten
 • CAPD en APD patiënten
 • Pre-dialyse patiënten
 • Getransplanteerden
 • Pre-pre-dialysepatiënten

De gemeenschappelijke belangen worden door het bestuur van Vereniging voor Nierpatiënten regio Den Haag behandeld, waarbij de onderstaande doelstellingen als uitgangspunt dienen.

 

Deze doelstellingen zijn:

 • Het behartigen van de belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan één van de aangesloten dialysecentra of wonen in het werkgebied van de vereniging.
 • Het bevorderen van de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging als spreekbuis voor de aangesloten patiënten fungeert.

Onze vereniging probeert deze doelstellingen te bereiken door:

 • Het bevorderen van het contact tussen de leden (lotgenotencontact)
 • Het geven van voorlichting over medische en sociaal-maatschappelijke aangelegenheden, door o.a. het organiseren van Themamiddagen.
 • Het opkomen voor het belang van de nierpatiënten in de aangesloten centra en de leden in het bijzonder, ook waar het eventueel individueel belang betreft.
 • Het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten die het karakter van ontspanning hebben.
 • Door middel van onze nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over allerhande zaken betreffende nierziektes, de vereniging en wetenswaardigheden over dialyse, behandelingen etc.
 • Leden van de vereniging kunnen lid worden van de (landelijke) Nierpatiëntenvereniging NVN en ontvangen dan het tweemaandelijks magazine “Wisselwerking” gratis. Daarnaast kunt u gratis deelnemen aan de landelijke themadagen.