Doelstelling

Individueel/collectief

Het doel van de vereniging is het behartigen van individuele en/of collectieve belangen van (pre)dialyserenden, getransplanteerden en hun partners in de regio Den Haag.

Mondigheid, medezeggenschap, medebeslissingsrecht

Wij hechten belang aan o.a. mondigheid, het mede-zeggenschap, het medebeslissingsrecht, de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid van alle belanghebbenden, om zo een sociaal-maatschappelijk en medisch optimum te bereiken voor alle betrokkenen.

 

Stimuleren & initiatieven ontwikkelen

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het nemen of bevorderen van maatregelen, het nemen van initiatieven en het ontwikkelen en stimuleren van projecten en andere activiteiten, die voor het doel van de vereniging belangrijk zijn.