Steun en advies punt (stap)

Vragen of problemen met werk en inkomen?

Als u regelmatig of langdurig ziek bent dan kunt u te maken krijgen met allerlei problemen op uw werk of met uw studie. NVN STAP (Steun- en adviespunt) heeft 2 juristen/sociaal raadslieden in huis die u kunnen adviseren over werk, inkomen en scholing in combinatie met nierproblemen.

 

 

Sinds januari 2019 is STAP samengegaan met de afdeling Sociaal Beleid van de Nierstichting. Dat betekent dat verzoeken voor financiële ondersteuning nu ook bij STAP ingediend kunnen worden. Medewerkers van STAP zoeken vervolgens samen met de aanvrager naar een passende oplossing, gericht op duurzame verbetering van kwaliteit van leven.

 

 

U kunt bij STAP terecht met:

 • Vragen over werk
 • Problemen met re-integratie (Wet verbetering poortwachter)
 • Vragen over uw uitkering
 • Vragen over voorzieningen van de gemeente, bijvoorbeeld Wmo
 • Vragen over (her)beoordeling door het UWV
 • Vragen over studie en scholing
 • Vragen over voorzieningen op basis van de Wet op het passend onderwijs
 • Advies voor werkgevers en Arbo-diensten
 • Advies over kinderen met een nierziekte, voor ouders en instellingen
 • Vragen over financiële regelingen voor chronisch zieken
 • Ondersteuning bij bezwaarzaken over uitkering of Wmo
 • Verzoeken voor financiële ondersteuning

Bekijk enkele vragen van nierpatiënten aan STAP.