Toekomst HMC

 

Afgelopen jaar bezocht u als patient Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Wellicht heeft u vernomen dat er de komende tijd veranderingen gaan plaatsvinden bij HMC.In deze brief leest u wat er verandert.

 

 

HMC kiest koers: de juiste zorg op de juiste plek

Goede zorg geven aan inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. Daar staat HMC voor. Om dit in de toekomst zo te houden, moeten we inspelen op veranderingen in de zorg en maatschappij. Daarom gaan we de zorg anders organiseren: dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar nodig.

 

 

Samen met huisartsen en thuiszorgorganisaties gaan we de komende jaren de zorg wijkgerichter organiseren. Ook gaan we over drie a vijf jaar de klinische zorg vanuit twee ziekenhuislocaties aanbieden: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. De zorg voor mensen die wonen in de omgeving van HMC Bronovo gaan we dan op een andere manier  aanbieden.

 

 

Zover is het echter nog niet. In de aanloop naar de nieuwe  situatie veranderen we op korte termijn enkele zaken en blijft  de vertrouwde zorg die u van ons gewend bent:

 

 

HMC Bronovo:  vanaf  2 juli   het weekziekenhuis   voor poliklinische   en planbare   zorg

Vanaf 2 juli 2019 wordt HMC Bronovo een weekziekenhuis. De u bekende poliklinieken blijven hier en zijn open voor afspraken, zoals een controle bij zwangerschap of een gesprek met uw specialist. U kunt er terecht voor bloedprikken en voor een bezoek aan de afdeling radiologie. In HMC Bronovo vinden ook de planbare ingrepen plaats: zorg die wel nodig is, maar geen directe haast heeft.

Ons team van artsen en verpleegkundigen staat van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag voor u klaar. ’s Avonds en de het weekend is HMC Bronovo gesloten. Voor afspraken met uw vertrouwde zorgverlener bent u dus nog steeds van harte welkom op HMC Bronovo.

 

 

Sluiting   Spoedeisende  Hulp en Huisartsenpost  HMC Bronovo

Op 2 juli 2019 sluit de Spoedeisende Hulp (SEH) in HMC Bronovo. Vanaf die datum bevindt de SEH zich in HMC Westeinde. Daar kunt u terecht voor spoedeisende klachten. Voor bevallingen gaat u al vanaf 15 juni 2019 naar HMC Westeinde.

Op 2 juli 2019 verhuist de Huisartsenpost (HAP) van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove. U kunt de HAP telefonisch bereiken in de avond en het weekend op 070 346 96 69.

 

 

HMC Westeinde: het centrum voor speed en hoogcomplexe  zorg

Op deze locatie vinden alle spoed- en hoogcomplexe behandelingen plaats. Ook kunt u hier terecht voor bevallingen of spoedeisende problemen tijdens uw zwangerschap. Daarnaast kunt u HMC Westeinde bezoeken voor bloedonderzoek, radiologie en een polibezoek bij uw vertrouwde zorgteam. In HMC Westeinde zijn de Spoedeisende Hulp en een Huisartsenpost gevestigd.

 

 

HMC Antoniushove: poliklinishce en oncologische zorg en Huisartsenpost

Voor  de bezoekers van HMC Antoniushove verandert er de komende jaren weinig.  Zoals u gewend bent, kunt u hier terecht  voor bloedonderzoek, radiologie en een bezoek aan de polikliniek.  Daarnaast levert HMC samen met het LUMC in HMC Antoniushove oncologische zorg van topniveau, vanuit het Universitair Kanker Centrum Leiden-Den Haag. Vanaf 2 juli 2019 bevindt zich in HMC Antoniushove een Huisartsenpost.

 

 

Heeft  u een spoedklacht?

In een levensbedreigende situatie belt u meteen met 112. Heeft u een klacht die niet kan wachten, maar die niet direct levensbedreigend is? Bel dan altijd eerst met uw huisarts. Doordeweeks kan dit tussen 08.00 en 17.00 uur.  In het weekend en buiten kantoortijden belt u met de  Huisartsenpost op nummer 070 346 96 69. Als het nodig is, dan verwijst de huisarts u door naar de Spoedeisende Hulp die voor uw klacht het meest geschikt is.

 

 

Meer informatie

Meer  informatie   over  hoe wij de  zorg van HMC gereedmaken voor de toekomst  vindt  u op www.haaglandenmc.nl/toekomst.

 

 

Bent u patiënt bij HMC en hebben de ontwikkelingen gevolgen voor uw behandeling? Dan informeren we u tijdig. Natuurlijk kunt u ook altijd aan uw zorgverlener vragen of er iets verandert voor uw behandeling.

 

 

Samen zorgen we voor de beste zorg, Nu en in de toekomst.

Bron: Toekomst HMC

2 Reacties

  1. D KLOK

    ze zijn kompleet gek geworden er is voor miljoenen aan gebouwt en het zieken huis staat er heel goed vscheveningen en bezuiderhoud en ik begrijp niet waarom er eerst voor veel geld word verbouwt en dan sluiten dat zijn bodem loze putten die wij met ze allen betalen en ze vergeten dat het rodekruis zieken huis ook dicht gaat dan worden de wacht tijden nog langer en ze vergeten een ding dat de burgemeester er nog eens 65000 in woners bij wil hebben maar ik heb ook horen zeggen dat ze in bezuiderhoud een ziekenhuis willen bouwen dan moet je verstand helemaal niet goed zijn wand dan kan je beter bronevo open houden en wij maar meer betalen voor ons ziekte kosten wij zijn een van de duurste landen

    Antwoord
  2. Dick Kuiper

    Alles verandert, is met alle ontwikkelingen in de zorg ooknodig, maar . . . . .alles wordt beter, eerst zien, dan geloven

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nierstichting